جمعه, 05 اردیبهشت 1393
خانه قزوين قزوین و آبیك و البرز

اعضای مجلس شورای اسلامی کشور (نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

ليست استان ها
مشخصات فرج اله فصیحی رامندی

مشخصات فرج اله فصیحی رامندی


نام کاندیدا: فرج اله
نام خانوادگي کاندیدا: فصیحی رامندیمحل سكونت: قزوین
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
مشخصات  سعید آگشته

مشخصات سعید آگشته


نام کاندیدا: سعید
نام خانوادگي کاندیدا: آگشتهمحل سكونت: شهر الوند
مشخصات سیدمحمدحسن ابوترابی فرد

مشخصات سیدمحمدحسن ابوترابی فرد


نام کاندیدا: سیدمحمدحسن
نام خانوادگي کاندیدا: ابوترابی فردمحل سكونت: ----
بهرام قاسمی پاکدامن-قزوین و...

بهرام قاسمی پاکدامن-قزوین و...


نام کاندیدا: بهرام
نام خانوادگي کاندیدا: قاسمی پاکدامنمحل سكونت: قزوین
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
مشخصات شکراله طاهری

مشخصات شکراله طاهری


نام کاندیدا: شکراله
نام خانوادگي کاندیدا: طاهریمحل سكونت: کرج
مشخصات غلامعلی فلاح

مشخصات غلامعلی فلاح


نام کاندیدا: غلامعلی
نام خانوادگي کاندیدا: فلاحمحل سكونت: البرز
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

اعضای هیئت مدیره - سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها