پنجشنبه, 04 اردیبهشت 1393
خانه خراسان رضوي مشهد و كلات

اعضای مجلس شورای اسلامی کشور (نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

ليست استان ها
علیرضا ابراهیمی گروی-مشهدوکلات

علیرضا ابراهیمی گروی-مشهدوکلات


نام کاندیدا: علیرضا
نام خانوادگي کاندیدا: ابراهیمی گرویمحل سكونت: مشهد
مشخصات عفت شریعتی کوهبنانی

مشخصات عفت شریعتی کوهبنانی


نام کاندیدا: عفت
نام خانوادگي کاندیدا: شریعتی کوهبنانیمحل سكونت: مشهد
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
مشخصات رضا جلالی

مشخصات رضا جلالی


نام کاندیدا: رضا
نام خانوادگي کاندیدا: جلالیمحل سكونت: مشهد
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
غلامحسن بشارتی-مشهدوکلات

غلامحسن بشارتی-مشهدوکلات


نام کاندیدا: غلامحسن
نام خانوادگي کاندیدا: بشارتیمحل سكونت: مشهد
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
مشخصات جواد آرین منش

مشخصات جواد آرین منش


نام کاندیدا: جواد
نام خانوادگي کاندیدا: آرین منشمحل سكونت: ----
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
علی مولوی حقیقی-مشهدوکلات

علی مولوی حقیقی-مشهدوکلات


نام کاندیدا: علی
نام خانوادگي کاندیدا: مولوی حقیقیمحل سكونت: مشهد
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت

غلامعلی راستگو-مشهدوکلات


نام کاندیدا: غلامعلي
نام خانوادگي کاندیدا: راستگومحل سكونت: مشهد
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت

محمدعلی دهقانی-مشهدوکلات


نام کاندیدا: محمدعلی
نام خانوادگي کاندیدا: دهقانیمحل سكونت: مشهد

قاسم نظيف كار-مشهدوكلات


نام کاندیدا: قاسم
نام خانوادگي کاندیدا: نظيف كارمحل سكونت: مشهد -شهرك غرب ( قاسم آباد )

جواد كريمي قدوسي


نام کاندیدا: جواد
نام خانوادگي کاندیدا: كريمي قدوسيمحل سكونت: مشهد
آدرس وب سايت: آدرس وب سايت
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

اعضای هیئت مدیره - سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها