صفحه اصلی ایمیل نقشه سایت خروجی سایت
    چهارشنبه 1394/07/17 - مصادف با 25 ذیحجه 1436 - 9 اکتبر 2015

تقویم انتخابات 94

زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1394/9/28 شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد.

زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري از تاریخ 1394/9/26 شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در تاریخ 1394/12/7 برگزار می شود.

اهمیت انتخابات از دیدگاه رهبری

انتخابات، شاخص و عَلم نظام جمهورى اسلامى است. انتخابات مهم است. انتخابات براى ما یک پرچم افتخار است؛ نشانه مردم‏سالارى دینى است. انتخابات بایستى خوب انجام بگیرد. بدانید انتخابات براى کشور، براى نظام، براى مردم، در همه دوره‏ها یک دستاورد بزرگ است. وضع مجلس در وضع عمومى کشور تأثیرگذار است. مجلس محور اصلى تصمیم‏ گیرى در کشور است. این‏ها همه‏ اش اهمیت انتخابات را نشان میدهد. انتخابات، آن نقطه اساسى وصل افکار و آراى مردم به بدنه نظام اجرایى است. انتخابات، فقط یک پدیده سیاسى نیست، انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق، مظهر توانایى و اقتدار ملى براى یک کشور است. انتخابات اگر به‏ صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را تضمین و امنیت کنونى را هم تأمین می کند. در انتخابات، دو تا مسئله از همه مهمتر است: مسئله اول، حضور مردم، شرکت مردم- که بایستی وسیع و گسترده باشد- مسئله دوم، قانون گرائی در انتخابات، وفاداری به قانون، و احترام به رای مردم است.