صفحه اصلی ایمیل نقشه سایت خروجی سایت
    شنبه 1394/09/07 - مصادف با 15 صفر 1437 - 28 نوامبر 2015


تقویم انتخابات 94

زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1394/9/28 شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد.

زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري از تاریخ 1394/9/26 شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در تاریخ 1394/12/7 برگزار می شود.

جستجو (کلیک کنید)

نام و نام خانوادگی | انتخابات | دوره | مرحله | استان | شهر | حوزه ی انتخابیه | آراء ماخوذه | درصد آراء ماخوذه | وضعیت | شناسه

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره هشتم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره دوم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره سوم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره چهارم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره دوم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره دوم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره سوم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره هفتم
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : مجلس شورای اسلامی-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره پنجم
وضعیت: منتخب