اعضای کمیسیون امنیت ملی از ستاد انتخابات وزارت کشور بازدید کردند چاپ
یکشنبه, 20 فروردین 1396 ساعت 10:04

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بازدید اعضای این کمیسیون از ستاد انتخابات وزارت کشور خبر داد .

کمال دهقانی گفت که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ظهر امروز با حضور در ساختمان وزارت کشور از ستاد انتخابات کشور بازدید کردند و قرار است در ادامه از نزدیک در جریان روند اجرایی برگزاری انتخابات در جلسه ای با وزیر کشور و معاونانش قرار گیرند.

وی بازدید از بخش های مختلف ستاد انتخابات و کمیته های مربوطه در وزارت کشور برای آگاهی از آخرین روند اقدامات انجام شده جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از دیگر برنامه های کمیسیون امنیت ملی در این بازدید عنوان کرد.

e-max.it: your social media marketing partner