کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی-> استان آذربایجان غربی( دوره دهم)
عبدالکریم حسین زاده(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : نقده-اشنویه
عبدالکریم حسین زاده
احمد علیپور(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : ماکو-چالدران-پلدشت-شوط
احمد علیپور
عثمان احمدی(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : مهاباد
عثمان احمدی
روح اله بیگی ئیلانلو(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : میاندوآب-تکاب-شاهین دژ
روح اله بیگی ئیلانلو
مهدی عیسی زاده(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : میاندوآب-تکاب-شاهین دژ
مهدی عیسی زاده
هوشنگ شیخی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : ارومیه
هوشنگ شیخی
عابد فتاحی(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : ارومیه
عابد فتاحی
محمد قسیم عثمانی(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : بوکان
محمد قسیم عثمانی
امین علیپور ماکویی(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : ماکو-چالدران-پلدشت-شوط
امین علیپور ماکویی
جواد جهانگیرزاده(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : ارومیه
جواد جهانگیرزاده
موید حسینی صدر(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : خوی-چایپاره
موید حسینی صدر
پیمان رسول نژاد(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : ارومیه
پیمان رسول نژاد
نادر قاضی پور(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : ارومیه
نادر قاضی پور
رسول خضری(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : پیرانشهر-سردشت
رسول خضری
تاریخ
سه شنبه, 20 بهمن 1394
سه شنبه, 20 بهمن 1394
سه شنبه, 20 بهمن 1394
دوشنبه, 19 بهمن 1394
جمعه, 16 بهمن 1394
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات