صفحه اصلی ایمیل نقشه سایت خروجی سایت
    چهارشنبه 1394/07/12 - مصادف با 20 ذیحجه 1436 - 4 اکتبر 2015

رونمایی از سایت جدید موج حضور به مناسبت عید غدیر خم

تقویم انتخابات 94

زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1394/9/28 شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد.

زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري از تاریخ 1394/9/26 شروع و به مدت یک هفته ادامه دارد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در تاریخ 1394/12/7 برگزار می شود.

اهمیت انتخابات از دیدگاه رهبری

انتخابات، شاخص و عَلم نظام جمهورى اسلامى است. انتخابات مهم است. انتخابات براى ما یک پرچم افتخار است؛ نشانه مردم‏سالارى دینى است. انتخابات بایستى خوب انجام بگیرد. بدانید انتخابات براى کشور، براى نظام، براى مردم، در همه دوره‏ها یک دستاورد بزرگ است. وضع مجلس در وضع عمومى کشور تأثیرگذار است. مجلس محور اصلى تصمیم‏ گیرى در کشور است. این‏ها همه‏ اش اهمیت انتخابات را نشان میدهد. انتخابات، آن نقطه اساسى وصل افکار و آراى مردم به بدنه نظام اجرایى است. انتخابات، فقط یک پدیده سیاسى نیست، انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق، مظهر توانایى و اقتدار ملى براى یک کشور است. انتخابات اگر به‏ صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را تضمین و امنیت کنونى را هم تأمین می کند. در انتخابات، دو تا مسئله از همه مهمتر است: مسئله اول، حضور مردم، شرکت مردم- که بایستی وسیع و گسترده باشد- مسئله دوم، قانون گرائی در انتخابات، وفاداری به قانون، و احترام به رای مردم است.